UGL

Internatutbildning

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 19 700 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – är en klassiker inom ledarskapsutbildning. Utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Vare sig det är din första utbildning inom området eller om du har gått ”allt”, så kommer du att få nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan.

 

För vem?

”Alla borde gå en UGL kurs” är en mening som många deltagare yttrat i slutet av kursveckan. Det håller vi med om – i alla fall alla som är det minsta intresserade av hur grupper fungerar och av hur de själva påverkar och påverkas i grupp.

Om du har ett uppdrag som ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation är det helt nödvändigt att förstå sig på grupper, men det är relevant även för dig som ”bara” arbetar i en grupp för att få konkreta kunskaper inom området.

Ibland hör vi att UGL är något man tänker på för blivande eller nya ledare, men den här ledarskapsutbildningen kan man gå även med många års erfarenhet av grupper och ledarskap. Det finns alltid nya upptäckter att göra i det komplexa system som utgörs av en grupp människor, där du själv också är en del.

Kort sagt kan alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om grupp, ledarskap, andra människor och sig själva gå en UGL. Det kan också vara så att du har gått en UGL för längesedan och vill göra om kursen. Konceptet har utvecklats med tiden och om du gick den för ett antal år sedan kan det vara helt rätt att gå den igen!

Hur går en UGL utbildning till?

En UGL-utbildning hålls på internat under fem dagar i följd. Gruppen består av åtta till tolv personer som inte känner varandra sedan tidigare; en så kallad främlingsgrupp. Tanken med det är att ge förutsättningar för största möjliga öppenhet och för att många olika perspektiv ska finnas med i rummet. Två handledare håller i ramarna och stödjer processen. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu” och att sätta ord på det som sker.

Målsättning med utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom att: 

 • få ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • förbättra förmågan att kommunicera
 • öka förmågan att ge och ta emot feedback
 • ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • kunna upptäcka och hantera konflikter
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • förstå behovet av olika ledarstilar
 • inse känslors inverkan på individer och grupper
 • få erfarenhet av gruppdynamiska situationer

Fyll i din e-postadress för att ladda ner fullständig programinformation


*Läs hela integritetspolicyn här.
 
Kommande starter
Datum Stad  
14 jan

UGL, Båstad

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 jan - 18 jan

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Båstad Boka
14 jan - 18 jan

UGL, Båstad

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 jan - 18 jan

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
14 jan

UGL, Stockholm - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 jan - 18 jan

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - Få platser kvar Boka
14 jan - 18 jan

UGL, Stockholm - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

14 jan - 18 jan

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
11 feb

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 feb - 15 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
11 feb - 15 feb

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 feb - 15 feb

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
11 mar

UGL, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 mar - 15 mar

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg Boka
11 mar - 15 mar

UGL, Göteborg

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 mar - 15 mar

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
11 mar

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 mar - 15 mar

Lovik

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
11 mar - 15 mar

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

11 mar - 15 mar

Lovik

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar

Priser (exklusive moms) för kost & logi fem dagar tillkommer på respektive ort:

Stockholm: 9 300 kr/person
Göteborg: 9 100 kr/person
Skåne: 8 700 kr/person

Susanne Markovska - Programansvarig Mgruppen

Programansvarig Susanne Markovska

Jag vill bidra till ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Mitt personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i mina program, där vi både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 • Executive Master of Human Resources
 • Ledarskap för erfarna chefer
 • Förstärk ditt ledarskap
 • Leda andra chefer
 • UGL
Glad kvinna bakom glasruta i ett möte

Chef- och ledarforum

Är du närmsta chef till deltagare på någon av våra utbildningar erbjuder vi alltid en kostnadsfri halvdagsutbildning. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Information & anmälan