UGL

Internatutbildning

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 21 300 SEK *
*Moms, kost och logi tillkommer.

Tre dimensioner

Leda VERKSAMHET
Leda SIG SJÄLV
Leda ANDRA

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare – är en klassiker inom ledarskapsutbildning. Utbildningen ger dig djupgående insikter om dig själv och en konkret upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden. Vare sig det är din första utbildning inom området eller om du har gått ”allt”, så kommer du att få nya erfarenheter och kunskaper som du har stor nytta av på hemmaplan.

 

För vem?

”Alla borde gå en UGL kurs” är en mening som många deltagare yttrat i slutet av kursveckan. Det håller vi med om – i alla fall alla som är det minsta intresserade av hur grupper fungerar och av hur de själva påverkar och påverkas i grupp.

Om du har ett uppdrag som ledare eller på annat sätt arbetar med grupper i organisation är det helt nödvändigt att förstå sig på grupper, men det är relevant även för dig som ”bara” arbetar i en grupp för att få konkreta kunskaper inom området.

Ibland hör vi att UGL är något man tänker på för blivande eller nya ledare, men den här ledarskapsutbildningen kan man gå även med många års erfarenhet av grupper och ledarskap. Det finns alltid nya upptäckter att göra i det komplexa system som utgörs av en grupp människor, där du själv också är en del.

Kort sagt kan alla som arbetar med eller i grupper och är nyfikna på att lära sig mer om grupp, ledarskap, andra människor och sig själva gå en UGL. Det kan också vara så att du har gått en UGL för längesedan och vill göra om kursen. Konceptet har utvecklats med tiden och om du gick den för ett antal år sedan kan det vara helt rätt att gå den igen!

Hur går en UGL utbildning till?

UGL utbildningen hålls på internat under fem dagar i följd. Gruppen består av minst åtta och max tolv personer som inte känner varandra sedan tidigare; en så kallad främlingsgrupp. Tanken med det är att ge förutsättningar för största möjliga öppenhet och för att många olika perspektiv ska finnas med i rummet.

Två handledare håller i ramarna och stödjer processen. Pedagogiken är upplevelsebaserad vilket innebär en blandning av övningar, dialog, reflektion och teori, med uppmärksamhet på det som händer ”här och nu” och att sätta ord på det som sker.

Målsättning med utbildningen

Efter utbildningen kommer du vara medveten och få handlingskraft som ledare eller medlem i en grupp genom att: 

 • få ökad självkännedom – med fokus på hur du påverkar och påverkas av andra
 • förbättra förmågan att kommunicera
 • öka förmågan att ge och ta emot feedback
 • ökad förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap
 • kunna upptäcka och hantera konflikter
 • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling
 • förstå behovet av olika ledarstilar
 • inse känslors inverkan på individer och grupper
 • få erfarenhet av gruppdynamiska situationer

Ladda ned produktbladet


 

9 tips inför UGL

UGL är en svensk klassiker bland ledarskapsutbildningar som av vissa kan upplevas som utmanande. Monica Utterdahl har varit handledare för UGL i 18 å0r och utbildar även blivande handledare. För att du ska vara förberedd och få ut så mycket som möjligt av din UGL vecka lät vi Monica ge sina bästa tips inför utbildningen.
Ta mig till UGL handledarens tips >>

Kommande starter
Datum Stad  
28 sep

UGL, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

28 sep - 02 okt

Skytteholm

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm - 1 plats kvar Boka
28 sep - 02 okt

UGL, Stockholm - 1 plats kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

28 sep - 02 okt

Skytteholm

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
28 sep

UGL, Skåne - Fullbokad/Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

28 sep - 02 okt

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Skåne - Fullbokad/Väntelista Väntelista
28 sep - 02 okt

UGL, Skåne - Fullbokad/Väntelista

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

28 sep - 02 okt

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat - MiLgårdarna
5 dagar
12 okt

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 okt - 16 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
12 okt - 16 okt

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

12 okt - 16 okt

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
02 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
02 nov - 06 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 nov - 06 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
02 nov

UGL, Göteborg - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 nov - 06 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Göteborg - Få platser kvar Boka
02 nov - 06 nov

UGL, Göteborg - Få platser kvar

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

02 nov - 06 nov

Två Skyttlar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
16 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 nov - 20 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
16 nov - 20 nov

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 nov - 20 nov

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar
16 nov

UGL, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 nov - 20 nov

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Skåne Boka
16 nov - 20 nov

UGL, Skåne

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

16 nov - 20 nov

Hovs hallar

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat - MiLgårdarna
5 dagar
07 dec

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 dec - 11 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Stockholm Boka
07 dec - 11 dec

UGL, Stockholm

Skicka en kalenderinbjudan till dig själv för att reservera denna tid i din kalender

07 dec - 11 dec

Skogshem & Wijk

Du måste fylla i en giltig E-postadress

Lägg till i kalender
Internat
5 dagar

Kost & logi för fem dagar tillkommer med 9 500 kr/peron (exklusive moms)

Programansvarig Susanne Markovska

Susanne bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

 

Skicka din chef på utbildning

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef och ledarforum är en kostnadsfri halvdagsutbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Utbildningen är en introduktion till Mgruppens pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Mer information & anmälan