Vanliga frågor om UGL-kurser

Har du funderat på vad en UGL-kurs innebär och om det är en utbildning du borde gå? Väljer du mellan olika leverantören och funderar på vem som levererar den bästa UGL utbildningen? Under åren har vi fått en hel del frågor om UGL-kursen och har här samlat de vanligaste frågorna om Sveriges mest populära ledarskapsutbildning.

Vad är UGL?

UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en upplevelsebaserad utbildning som har utformats av Försvarshögskolan (FHS), som äger konceptet. Man samlas i en grupp som ska vara mellan 8-12 personer och där man inte känner någon sedan tidigare. Två certifierade handledare håller i och faciliterar processen för denna nybildade grupp, som tillbringar fem intensiva dagar på internat tillsammans.

Upplevelsebaserad utbildning
Detta innebär att lärandet bygger på egna upplevelser och reflektioner och att dela olika perspektiv i gruppen. Handledarna hjälper gruppen att generalisera och koppla situationer till teori och modeller. På så vis skapas lärande och möjligheter för att pröva nya beteenden, som ger nya upplevelser och reflektioner.

Under UGL-kursen kommer du därför att få växla mellan praktiska övningar, reflektioner individuellt och i grupp samt teoripass där du får ta del av olika modeller och verktyg som är relevanta för lärandet.

Tydliga mål
Det finns ett antal mål för vad man ska lära sig, som Försvarshögskolan satt upp för UGL-kursen och som du kan läsa om här. I korthet så lär man sig mycket om grupp och grupprocess; från det att man bildar en helt ny grupp i starten till att utveckla gruppen tillsammans under dagarna som går. Lärandet handlar till stor del om grupp, om dig som person och dig som individ i grupp. Med andra ord: hur påverkas du av andra och hur påverkar du andra?

Det innebär att man är uppmärksam på det som händer inuti och mellan människor; känslor, behov och relationer - på ett sätt som man kanske inte pratar så mycket om vanligtvis. Det innebär att du kommer upptäcka nya sidor hos dig själv och öka din självkännedom - vilket också är ett viktigt mål för veckan.

Vilken är den bästa UGL-kursen?

Det är viktigt att du väljer UGL-kurs med en arrangör som har en tydlig kvalitetsinriktning. Den absolut viktigaste faktorn för utbildningens kvalitet är att ha skickliga handledare. Kravet från Försvarshögskolan är att alla handledare ska vara certifierade av dem, men för att få den bästa upplevelsen bör man välja en arrangör som även ställer andra krav på sina handledare. Inom Mgruppen väljer vi i första hand handledare som har egen erfarenhet av chefs- och ledarskap, med utbildning och erfarenhet av att arbeta med människor i utvecklingsprocesser och med gedigen kunskap i att leda gruppdynamiska utbildningar.

Det är också viktigt att arrangören arbetar aktivt med sitt handledar­nätverk för att skapa en gemensam plattform för hur man tolkar riktlinjerna från Försvarshögskolan, för att dela erfarenheter och skapa ett gemensamt lärande. Och inte minst för att främja goda relationer mellan handledarna.

Vad innehåller en UGL-kurs?

En UGL-utbildning innehåller fem dagar med ett väl genomarbetat upplägg byggt på vetenskaplig grund. Under veckan får gruppen genomföra olika uppgifter som illustrerar, grupptryck, kommunikation, beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Det kommer att finnas olika tolkningar av uppgiften i gruppen och det kommer uppstå motsättningar som behöver hanteras, för att hitta vägen framåt i samarbetet på bästa sätt. Då och då får man stanna upp och reflektera och fylla på med teorier om det som sker, så att man får hjälp att sätta ord på sina erfarenheter och utveckla sitt lärande.

Populära ledarskapsutbildningar hos oss

UGL-handledare

Det är av stor vikt att välja en arrangör som har bra UGL-handledare med personlig mognad och etisk kompass som grund för processledningen. Det är en av fördelarna med att jobba i ett litet exklusivt nätverk som Mgruppen gör; vi kan jobba nära våra UGL-handledare och säkerställa att de lever upp till våra högt satta mål.

Mgruppens UGL-handledare är handplockade och har kontinuerlig dialog med Programansvarig. Nätverket ses regelbundet för fördjupat utbyte, lärande och framförallt gemensam grund på hur vi ser på och genomför UGL-kurser inom Mgruppen.

Hur mycket ledarskap lär man sig i UGL-kursen?

UGL-kursen grundar sig på Försvarshögskolans modell Ledarskapsmodellen, som även ligger till grund för deras utbildningar Utvecklande Ledarskap och Indirekt Ledarskap. Ledarskapsmodellen finns med som ett ramverk under hela UGL-kursen även om den inte är i fokus hela tiden.

Ditt personliga ledarskap utgår alltid från dig själv som person, så om du är beredd att öppna upp dig och delta fullt ut med ditt engagemang under veckan så kommer du vara betydligt bättre rustad i ditt ledarskap än du var innan utbildningen – men kanske inte på det sätt du själv hade trott. UGL-kursen kommer även att ge dig möjligheter att träna och pröva ditt ledarskap i olika situationer, lite som ett träningsläger.

Exempel på övningar under UGL-kurser

En vanlig fråga är om man kan få exempel på övningar som sker under UGL-kursen. Men poängen med UGL är att det ska vara nya upplevelser som man ställs inför och det är därför stor sekretess på de övningar som genomförs under utbildningen.

Så om du inte har lyckats få kollegan eller kompisen som redan har gått en UGL-kurs att berätta något, så finns det en anledning till det. När du ser en ny film eller en spännande match så kan spänningen förtas om man vet för mycket om hur det går (spoilers) och på samma vis är det med UGL-kursen.

Hur skiljer sig UGL kurser idag från hur det var förr?

UGL-konceptet utvecklas ständigt av Försvarshögskolan i samverkan med arrangörer och handledare. Utbildningen har vid ett par tillfällen genomgått större omarbetningar, så om man gått en UGL kurs för tjugo år sedan kan skillnaden vara större än om man jämför med någon som gått nyligen.

Ibland kan man träffa på personer som gick en UGL-kurs för längesedan och som har negativa upplevelser kopplat till UGL och som beskriver väldigt dramatiska och ibland märkliga övningar som de fått göra. I dagens UGL-koncept är de utvalda övningarna väl genomarbetade för att främja programmets syften och mål. Det finns en bra balans mellan stöd och utmaning i upplägget, som utvärderas och förbättras löpande.

Kan UGL ge motsatt effekt - att man får sämre självbild och självinsikt?

UGL kursen är krävande. Det är fem dagar borta på internat, det är intensivt, innehåller kvällspass, det kan hända att man sover dåligt och det kan bli mycket för hjärnan att processa. Därför är det viktigt att man är i god psykisk balans när man går en UGL-kurs. Har man nyligen gått igenom en kris eller en period av hög belastning och har för bråttom att gå en UGL kurs, eller inte vet om att man är i obalans, så kan det hända att veckan blir en för stor utmaning att hantera.

Det kan alltså bli för jobbigt och en sådan händelse i sig kan påverka självbilden. Det är också därför vi är så angelägna att ha mogna och erfarna UGL handledare som kan fånga upp och möta deltagare som har det tufft under veckan och hjälpa alla som deltar att få det bästa lärandet, så man får med sig positiva lärdomar – vilket de allra flesta får.

Ett av målen med UGL-kursen är att du ska få ökad självkännedom. Om du har en alltför idealiserad bild av dig själv så finns det förstås en risk att du upplever det som en försämring. Men en ökad självkännedom leder till en mer integrerad självbild och det är en positiv utveckling, även om vägen dit ibland kan göra ont.

I konceptet ingår det att genomföra en utvärdering i slutet på veckan för alla arrangörer av UGL. Fråga gärna den arrangör du vänder dig till om deras medelvärde på utvärderingsresultat. Mgruppen hade under 2019 ett medelvärde på 9,4 av 10 räknat på alla UGL-kurser som skett det året.

UGL och Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har en lång militär utbildningstradition. Officersutbildningarna och andra militära utbildningar är en viktig bas vid högskolan, men idag utbildas också civila studenter på alla akademiska nivåer.

Försvarshögskolan äger konceptet UGL och har utfärdat en pärm med detaljerade instruktioner om hur utbildningen ska genomföras, vilka teorier och forskning som konceptet bygger på och vilka mål som ska uppfyllas. Den aktuellthålls och uppdateras löpande av ansvariga inom högskolan. Det är också Försvarshögskolan som ansvarar för och arrangerar certifieringen av UGL-handledarna och det finns krav på fortsatt kompetensutveckling hos certifierade handledare för att de ska få behålla sina certifikat. Försvarshögskolans inställning är att UGL-arrangörer ska utgå från denna pärm och inom Mgruppen har vi stor respekt för att följa de direktiv och riktlinjer som Försvarshögskolan ger.

Vad är Fördjupad UGL-kurs?

Konceptet Fördjupad UGL (FUGL) är ett program som Försvarshögskolan erbjuder den som vill fortsätta sin personliga utvecklingsresa och som vill ta det ett steg till – kanske för att på sikt ta ännu ett steg och själv utbilda sig till UGL-handledare.

Under Fördjupad UGL spenderar du två veckor på internat och kommer hem under helgen mellan. För dig som vill fortsätta utvecklas som person och ledare efter din UGL-kurs finns det fler vägar att gå, så utforska i så fall olika alternativ för att hitta den väg som passar just dig bäst.

Vad är UL och hur skiljer det sig mot UGL?

UL står för programmet Utvecklande Ledarskap och är en ledarskapsutbildning baserat på ett koncept som Försvarshögskolan äger och som många leverantörer erbjuder. UL har en mer tydlig inriktning på just ledarskapet men utan fokus på gruppen. Mgruppen erbjuder inte UL utan rekommenderar istället grundläggande ledarskapsutbildningar som Ny som chef och Att leda utan att vara chef som är något mer omfattande ledarskaps­utbildningar än UL.

Finns det UGL-kurser på engelska?

Ja, UGL-kurser på engelska erbjuds hos ett fåtal arrangörer runtom i landet.

Ladda ned produktbladet om UGL


 
  • Ny som chef är för dig som första gången har blivit chef, med upp till två års erfarenhet som formell chef. Du har personalansvar. En av våra äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg. En gedigen ledarskapsutbildning.

   Internat

   • Längd: 3+3 dagar
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Dagutbildning

   • Längd: 2+2+2 dagar
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach.

   Internatutbildning

   • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 29 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Dagutbildning

   • Längd: 2+2 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 29 500 SEK *
   *Moms tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • UGL är för både chefer, ledare och medarbetare. Den är även för dig som inte är formellt utsedd ledare, men som ändå ibland behöver kunna utöva ett effektivt ledarskap. UGL kan du gå flera gånger.

   Internatutbildning

   • Längd: 5 dagar
   • Pris: 21 300 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som arbetar som eller ska påbörja en roll där du leder resurskrävande projekt på heltid, eller under en del av arbetstiden. Du får grunderna i ledarskap och lär dig använda projekt och ledarskapsverktygen tillsammans för att projektleda effektivt.

   Internatutbildning

   • Längd: 2+2+2 dagar
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som chef inom industri och produktion. Du kan vara ny som chef eller mer erfaren. Gruppen i detta program ger dig en unikt utbyte med chefer & ledare i liknande situation som du. Du har personalansvar. En högt betygsatt och unik utbildning som vi är stolta över.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har eller kommer att få en teamledande/samordnande funktion i ett arbetslag. Utbildningen är grundläggande för den som är eller ska bli gruppombud, koordinator, styransvarig, gruppledare m.m. För att delta krävs inga förkunskaper från tidigare ledarskapsutbildningar.

   Dagutbildning

   • Längd: 3 dagar (internat)
   • Pris: 19 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har flera års erfarenhet i en ledande befattning. Du har inte gått någon ledarskapsutbildning tidigare och behöver nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 45 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har flera års erfarenhet som chef eller ledare. Du har tidigare genomgått ledarskapsutbildning på motsvarande grundnivå. Nu vill du få ny inspiration och möjlighet att fördjupa ditt ledarskap ytterligare.

   Internatutbildning

   • Längd: 4 dagar
   • Pris: 32 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som har minst fem års erfarenhet i ledande befattningar. Du jobbar idag i en mindre organisations högre skikt eller i en större organisations mellanskikt och har ansvar för att leda andra chefer eller seniora specialister.

   Internatutbildning

   • Längd: 3 + 3 dagar
   • Pris: 49 500 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vänder sig till dig som är chef eller specialist oavsett bransch eller sektor och vill fördjupa din kompetens inom verksamhetsledning. Se de stora sammanhangen och bidra till den strategiska dialogen som tar verksamheten framåt.

   Internatutbildning

   • Längd: 3+3 dagar + 1 halvdag
   • Pris: 53 000 SEK *
   *Moms, kost och logi tillkommer.

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Ny som chef är för dig som första gången har blivit chef, med upp till två års erfarenhet som formell chef. Du har personalansvar. En av våra äldsta utbildningar som har utvecklats i många steg. En gedigen ledarskapsutbildning online.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 halvdagar online
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Programmet Att leda utan att vara chef riktar sig till dig som har en uttalad ledarroll med uppgift att skapa resultat med hjälp av andra människor, till exempel i rollen som projektledare, gruppledare eller coach.

  • För dig är projektledare eller kommer att leda projekt, på heltid eller som en del av ditt uppdrag. Distansutbildningen ger dig heltäckande projektledarkunskaper och lär dig bemästra projekt och ledarskapsverktygen tillsammans för att projektleda effektivt.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 halvdagar online
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Distansutbildningen riktar sig till dig som är chef eller ledare och som vill öka din förståelse och kunskap om att leda framgångsrikt på distans. 

   Distansutbildning

   • Längd: 3 halvdagar online
   • Pris: 11 950 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • För dig som är erfaren ledare och vill fortsätta växa i din roll och ta ditt ledarskap till nästa nivå. Du har varit på ledarutvecklingsprogram förut och förstår behovet av reflektion, ta del av nya kunskaper och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Du söker ett alternativ till att träffas på plats och det passar dig bättre att gå på distans över längre tid.

   Distansutbildning

   • Längd: 8 månader online
   • Pris: 42 000 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Låt effektivitetsexperten Petra Brask hjälpa dig att ta makten över din tid och få verktygen som gör din dag mer strukturerad och energifylld.

   Distansutbildning

   • Längd: 1 halvdag
   • Pris: 2 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Charlotte Forssander är advokat och specialiserad på arbetsrättsfrågor. I denna utbildning får du som chef koll på de vanligaste fallgroparna, områden där det ofta blir fel och var det kan kosta att inte göra rätt.

   Distansutbildning

   • Längd: 2 halvdagar
   • Pris: 3 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Är du chef för en grupp så kommer du förr eller senare att få hantera ett så kallat svårt samtal. Den här distansutbildningen i två delar är för dig som vill träna på att planera och genomföra ett sådant samtal.

   Distansutbildning

   • Längd: 2 halvdagar
   • Pris: 5 495 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vår förmåga att leda förändringar på ett medvetet och metodiskt sättär idag och kommer i framtiden att vara en nyckelkompetens för företag och en förutsättning för överlevnad.

   Distansutbildning

   • Längd: 4 halvdagar
   • Pris: 18 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • De flesta chefer vet att feedback är viktigt för att utveckla medarbetare, inte minst för att behålla talangerna. Ändå uteblir ofta konkret och utvecklande återkoppling i vardagen.

   Distansutbildning

   • Längd: 2 halvdagar
   • Pris: 5 495 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • David Ståhlberg, en av Sveriges ledande digitala rådgivare, hjälper dig utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig kraftfulla verktyg för en värld av data och förändring. Detta är till lika delar ett strategiskt och ett praktiskt utbildningsprogram som syftar till att skapa framdrift i din organisations verksamhetsutveckling.

   Distansutbildning

   • Längd: 4 halvdagar
   • Pris: 16 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Den här utbildningen är till för dig som vill hitta kraften i en framåtlutad, hållbar möteskultur och få bättre resultat av era möten - vare sig de är fysiska, digitala eller hybrida. 

   Distansutbildning

   • Längd: 2 halvdagar
   • Pris: 5 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA
  • Vad är det som gör att vi hellre lyssnar till vissa än till andra? Under denna digitala utbildning i två delar får du, utifrån modern retorik, verktyg för att som chef stimulera till nyfikenhet, interaktion och förtroende.

   Distansutbildning

   • Längd: 2 halvdagar
   • Pris: 6 995 SEK *
   *Moms tillkommer

   Tre dimensioner

   Leda VERKSAMHET
   Leda SIG SJÄLV
   Leda ANDRA

Vi hjälper dig

Att veta exakt vilken utbildning som är bäst för dig och dina behov kan vara klurigt. Våra rådgivare finns här för att hjälpa dig med dina frågor eller funderingar. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig!