Upplevelsebaserat lärande

Tillsammans på plats skapar vi förtroende för varandra och situationen.
Upplevelsen och diskussionen blir grunden för din personliga
reflektion och utveckling. 

Modell av Mgruppens pedagogiska filosofi om Upplevelsebaserat lärande eller Action & reflection based learning

Vår pedagogik

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg, erfarenhet och handledare som ställer individen i fokus, skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning. Återupplev kommunikation.

Inte VAD men HUR

Du kan läsa om ledarskap i en bok eller på nätet. Men det blir inte ditt ledarskap kopplat till just din unika situation. För att utveckla sitt personliga ledarskap krävs tid och ett forum som låter dig blicka inåt och se djupare i dig själv - att se dig själv genom andra och förstå hur du uppfattas och hur ditt beteende påverkar din omgivning. Vilken informella roll du har under ytan i en grupp. Ett villkor för att förstå sina medarbetare på riktigt är att du först förstår dig själv.

Tre beståndsdelar för ett effektivt ledarskap

Vi vågar säga att vi är unika med att kunna erbjuda ledarskapsutbildningar inom samtliga tre grunddimensioner: leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjälpa chefer och ledare på samtliga nivåer inom en organisation: nya chefer & ledare, erfarna chefer och verksamhetsledare.

Att leda sig själv med självinsikt och självförtroende anser vi vara grunden för ett effektivt ledarskap. Därför är det ett inslag som återkommer i samtliga utbildningar, även om man får mest av denna dimension inom utbildningarna på grundnivån, exempelvis UGL och Ny som chef. Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten, men inom ledarskapsutbildning behöver vi vara medvetna om beståndsdelarna.

Läs mer

Internatutbildningar ger dig tid att reflektera

Effekten av att spendera tre heldagar i taget med en grupp främlingar är större än vad man kan tro. Vi har lite svårt att i ord beskriva varför, men mycket har att göra med de som leder våra utbildningar; det krävs fokus och lång erfarenhet för att skapa den där speciella tilliten till varandra så man vågar dela med sig av sina innersta tankar. Att komma djupare ner under ytan och nå fram till insikter som du aldrig annars skulle ha nått fram till. Vi skapar en trygg miljö där du vågar pröva nya idéer och växa i ditt personliga ledarskap.

Majoriteten av våra utbildningar är förlagda på internat med övernattning och helpension under tredagarsmoduler. Du kommer iväg från din vardag till en tid och plats som låter dig experimentera och pröva nya handlingssätt. Med hjälp av din utbildningsledare och andra deltagare kommer du att vinna nya perspektiv och insikter som du har hjälp av i den krävande ledarrollen. Ta fram ditt personliga ledarskap.

Läs mer om kursgårdar & internat