Utbildningsansvariga

Du kan lita på att vi alltid ser till att arbeta med de bästa ledarskapsexperterna och pedagogerna. Mgruppen underhåller ett professionellt nätverk av specialister inom ledarskap och pedagogik. Vi ser till att utbildningarna blir enhetliga till innehåll och kvalitet, samtidigt som våra utbildare är fria att vidareutveckla sig och skaffa nya berikande erfarenheter även utanför Mgruppen. Tack vare en hög nivå av specialisering inom utbildarnätverket kan vi möta specifika behov i våra skräddarsydda lösningar för organisationer. Med hjälp av en relativt liten personalstyrka och ett nära kopplat externt nätverk är vi flexibla och kan utforma gedigna insatser efter situation och behov.

Programansvariga

Våra programansvariga är de som utvecklar våra tjänster och ser till att kvaliteten är genomgående oavsett vilken utbildningsledare du har i just din utbildning. Till och från leder de även själva utbildningarna för att komma nära verksamheten och fånga upp nya utvecklingsbehov. De underhåller och förnyar nätverket av specialister och ser till att rätt resurs hamnar i rätt uppdrag. De utför förstudier inför skräddarsydda insatser och leder arbetet med att utvärdera våra insatser.

Susanne Markovska

Susanne Markovska bidrar med ett humanistiskt och resultatinriktat ledarskap så att organisationer kan vara både mänskliga och hållbart framgångsrika. Hennes personliga ledarskap brukar beskrivas som både hårt och mjukt, vilket avspeglas i alla hennes program, som både utmanar och stöttar våra deltagare i sin utvecklingsprocess.

Av de fasta programmen ansvarar Susanne för:

Esbjörn Wickström

Esbjörn har lång och bred erfarenhet av företagsledning, affärs- och verksamhetsutveckling och genom olika funktioner och chefsled lett utveckling och förändring med fokus på resultat. Bakgrunden har Esbjörn i beteendevetenskap och organisationsutveckling med studier och praktiskt arbete i såväl små som stora verksamheter nationellt men också internationellt.

Under många år deltog han i bygget av Managementkonsultbolaget Prosales, ett företag som stödjer ägare, ledning, organisation och individ genom affärstransformation. Bred kännedom om ledarskap i olika branscher och företagstyper. Hans mission är hållbart företagande genom lärande organisationer och ledarskap som skapar effekt på medarbetare, kund och affär.

Av de fasta programmen ansvarar Esbjörn för:

Helene Öhman

Helene har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Av de fasta programmen ansvarar Helene för:

Öjvind Sterner

Öjvind har lång erfarenhet från produktion och bryggerinäringen i olika ledarbefattningar, som arbetsledare, samordnare och som produktionschef. Han är även programansvarig för skräddarsydda utbildningar med produktionsinriktning som genomförs i Sverige, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Av Mgruppens öppna produktionsinriktade ledarskapsutbildningar ansvarar Öjvind för: 

Anna Olcén

Anna har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare kring verktyg, modeller och förhållningssätt. Annas chef- och specialisterfarenhet inom human resources fokuserar på ledar- & organisationsutveckling, coaching, kommunikation och performance management. Hennes erfarenheter är ovärdeliga i skräddarsydda utvecklingsinsatser och spänner över flertalet branscher såsom media, IT- & management konsulting, advokatbyrå, medicinsk teknik och bank & försäkring.

Av de fasta programmen ansvarar Anna för:

Vi hjälper dig

Har du frågor eller funderingar ska du inte tveka att höra av dig. Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan.